ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 38) 17 ม.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 40) 10 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 41) 10 ม.ค. 63
รับสมัครงาน (อ่าน 53) 25 ธ.ค. 62
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเครา (อ่าน 56) 23 ธ.ค. 62
ประเมินพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 218) 04 ก.ย. 62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR:2561 (อ่าน 277) 18 ก.ค. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานความคิดสร้างสรรค์ (อ่าน 297) 26 มิ.ย. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานพานิชย์และการบริการ (อ่าน 213) 26 มิ.ย. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานเกษตรกรรม (อ่าน 203) 26 มิ.ย. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานอุตสาหกรรม (อ่าน 210) 26 มิ.ย. 62
Best practice อาชีพคหกรรม (อ่าน 256) 24 มิ.ย. 62
บันทึกข้อตกลง(MOU)การปฎิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ที่รับหน้าที่ใหม่ (อ่าน 346) 23 มี.ค. 62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 691) 26 พ.ย. 61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 637) 26 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 364) 06 พ.ย. 61
ป้องกัน 3 โรค โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (อ่าน 669) 24 ส.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 600) 25 ก.ค. 61
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 552) 21 มิ.ย. 61
นิเทศบัญชี/การเงิน/พัสดุ (อ่าน 488) 21 มิ.ย. 61
อบรมคุณธรรม - จริยธรรม บุคลากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย (อ่าน 650) 25 มี.ค. 61
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าใหม่ (รอบแรก) (อ่าน 581) 15 มี.ค. 61
ประกวดเล่านิทานธรรมะ (อ่าน 505) 27 ก.พ. 61
วารสาร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 (อ่าน 557) 26 ก.พ. 61
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาพานักเรียนไปดูหนัง เรื่อง เก้าศาสตรา (อ่าน 505) 17 ก.พ. 61
คุณวาสนา มอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (อ่าน 477) 14 ก.พ. 61
อบรบ (อ่าน 599) 14 ก.พ. 61
สมัครเรียน (อ่าน 584) 09 ก.พ. 61
หนังสือเสียงระบบเดซี่ (อ่าน 508) 05 ก.พ. 61
เลี้ยงหาอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬา (อ่าน 477) 17 ม.ค. 61
ฟังธรรมมะ พระมหาสมปอง (อ่าน 491) 17 ม.ค. 61
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 388) 02 ม.ค. 61
ร่วมแข่งขันกีฬากรมพลศีกษา-นอร์ทกรุงเทพ กีฬาไทย ครั้งที่ 12 (อ่าน 462) 07 ธ.ค. 60
***กิจกรรม Art For All (อ่าน 497) 10 ก.ค. 60
***แข่งขันครอสเวิร์ดเกม (อ่าน 608) 10 ก.ค. 60
***กำจัดเหา (อ่าน 489) 25 มิ.ย. 60
***ผลการแข่งขันกระบี่-กระบอง (อ่าน 498) 25 มิ.ย. 60
***รักษาฟันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 498) 25 มิ.ย. 60
***การประกวดห้องเรียนครั้งที่ 1 (อ่าน 534) 25 มิ.ย. 60
***จักสานตระกล้าเพื่อต่อยอดโครงการอาชีพมีงานทำ (อ่าน 574) 25 มิ.ย. 60