จดหมายข่าว
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียน ตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียน ตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) โดยการร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกรวย ในการตรวจคัดกรองครั้งนี้ และผลการตรวจของทุกคนเป็นลบ ปลอดภัยจากโรค COVID-19 100 %
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,06:16   อ่าน 27 ครั้ง