ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อตกลง(MOU)การปฎิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ที่รับหน้าที่ใหม่
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการนิตยวรรณ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยเข้าร่วมบันทึกข้อตกลง(MOU)การปฎิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ที่รับหน้าที่ใหม่โดยมีท่านสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในนาม สพฐ.ดำเนินการบันทึกข้อตกลง(MOU)การปฎิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ที่รับหน้าที่ใหม่. เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษคะ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,12:27   อ่าน 345 ครั้ง