ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราาวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ประเภทจ้างเหมาบริการ (อ่าน 19) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 24) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนงาน) (อ่าน 91) 26 ก.พ. 64
รับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ (อ่าน 110) 20 ก.พ. 64
เอกสารแนะนำโรงเรียน (อ่าน 142) 06 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 439) 03 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงาน (อ่าน 153) 01 ก.พ. 64
ยืนยัน E-mail (อ่าน 193) 10 ม.ค. 64
ตารางเรียน DLTV ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (อ่าน 143) 02 ม.ค. 64
ตารางเรียน DLTV ระดับชั้น ม.1 - ม.3 (อ่าน 154) 02 ม.ค. 64
ตารางเรียน DLTV ระดับชั้น ป.1 - ป.6 (อ่าน 140) 02 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 142) 28 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อมีผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 142) 22 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เรื่อง มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 160) 20 ธ.ค. 63
การรังแกกันในโรงเรียน (อ่าน 17) 16 ธ.ค. 63
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประเภทจ้างเหมาบริการ (อ่าน 183) 04 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน (อ่าน 155) 30 พ.ย. 63
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 148) 30 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน (อ่าน 177) 16 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 177) 16 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ (อ่าน 203) 13 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (อ่าน 178) 10 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (อ่าน 187) 27 ต.ค. 63
รับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง วิชาภาษาไทย (อ่าน 225) 26 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนงาน) (อ่าน 174) 25 ต.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนงาน) (อ่าน 193) 17 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (อ่าน 204) 12 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 228) 29 ก.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR:2563 (อ่าน 238) 23 ก.ย. 63
งบทดลองเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 370) 17 ม.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 455) 10 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 391) 10 ม.ค. 63
รับสมัครงาน (อ่าน 455) 25 ธ.ค. 62
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเครา (อ่าน 375) 23 ธ.ค. 62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR:2561 (อ่าน 616) 18 ก.ค. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานความคิดสร้างสรรค์ (อ่าน 724) 26 มิ.ย. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานพานิชย์และการบริการ (อ่าน 456) 26 มิ.ย. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานเกษตรกรรม (อ่าน 432) 26 มิ.ย. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานอุตสาหกรรม (อ่าน 432) 26 มิ.ย. 62
Best practice อาชีพคหกรรม (อ่าน 485) 24 มิ.ย. 62