ข่าวประชาสัมพันธ์
ป้องกัน 3 โรค โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (อ่าน 180) 24 ส.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 146) 25 ก.ค. 61
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 136) 21 มิ.ย. 61
นิเทศบัญชี/การเงิน/พัสดุ (อ่าน 115) 21 มิ.ย. 61
อบรมคุณธรรม - จริยธรรม บุคลากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย (อ่าน 270) 25 มี.ค. 61
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าใหม่ (รอบแรก) (อ่าน 275) 15 มี.ค. 61
ประกวดเล่านิทานธรรมะ (อ่าน 224) 27 ก.พ. 61
วารสาร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 (อ่าน 228) 26 ก.พ. 61
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาพานักเรียนไปดูหนัง เรื่อง เก้าศาสตรา (อ่าน 234) 17 ก.พ. 61
อบรบ (อ่าน 247) 14 ก.พ. 61
คุณวาสนา มอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (อ่าน 222) 14 ก.พ. 61
สมัครเรียน (อ่าน 306) 09 ก.พ. 61
หนังสือเสียงระบบเดซี่ (อ่าน 236) 05 ก.พ. 61
เลี้ยงหาอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์กีฬา (อ่าน 222) 17 ม.ค. 61
ฟังธรรมมะ พระมหาสมปอง (อ่าน 200) 17 ม.ค. 61
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 194) 02 ม.ค. 61
ร่วมแข่งขันกีฬากรมพลศีกษา-นอร์ทกรุงเทพ กีฬาไทย ครั้งที่ 12 (อ่าน 212) 07 ธ.ค. 60
***แข่งขันครอสเวิร์ดเกม (อ่าน 301) 10 ก.ค. 60
***กิจกรรม Art For All (อ่าน 247) 10 ก.ค. 60
***กำจัดเหา (อ่าน 236) 25 มิ.ย. 60
***บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียน (อ่าน 276) 25 มิ.ย. 60
***ผลการแข่งขันกระบี่-กระบอง (อ่าน 264) 25 มิ.ย. 60
***รักษาฟันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 224) 25 มิ.ย. 60
***การประกวดห้องเรียนครั้งที่ 1 (อ่าน 248) 25 มิ.ย. 60
***จักสานตระกล้าเพื่อต่อยอดโครงการอาชีพมีงานทำ (อ่าน 240) 25 มิ.ย. 60
***เข้าค่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 263) 25 มิ.ย. 60
***ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 241) 25 มิ.ย. 60
***บริจาคเงินสนับสนุนกิจการของโรงเรียน (อ่าน 189) 25 มิ.ย. 60
***เลี้ยงอาหารนักเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย (อ่าน 233) 23 มิ.ย. 60
***รับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 661) 31 ม.ค. 60
***รับสมัครนักเรียน (อ่าน 517) 16 ธ.ค. 59
***การมอบทุนของมูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์ (อ่าน 283) 15 ธ.ค. 59
***ชมภาพยนตร์ พรจากฟ้า (อ่าน 268) 15 ธ.ค. 59