ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน (อ่าน 7) 30 พ.ย. 63
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 9) 30 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน (อ่าน 30) 16 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 26) 16 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ (อ่าน 49) 13 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ (อ่าน 48) 10 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (อ่าน 62) 27 ต.ค. 63
รับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง วิชาภาษาไทย (อ่าน 73) 26 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนงาน) (อ่าน 51) 25 ต.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนงาน) (อ่าน 75) 17 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (อ่าน 70) 12 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 114) 29 ก.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR:2563 (อ่าน 111) 23 ก.ย. 63
งบทดลองเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 262) 17 ม.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 320) 10 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 285) 10 ม.ค. 63
รับสมัครงาน (อ่าน 329) 25 ธ.ค. 62
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาสงเครา (อ่าน 262) 23 ธ.ค. 62
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR:2561 (อ่าน 488) 18 ก.ค. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานความคิดสร้างสรรค์ (อ่าน 588) 26 มิ.ย. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานพานิชย์และการบริการ (อ่าน 359) 26 มิ.ย. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานเกษตรกรรม (อ่าน 347) 26 มิ.ย. 62
Best Practice กลุ่มอาชีพงานอุตสาหกรรม (อ่าน 348) 26 มิ.ย. 62
Best practice อาชีพคหกรรม (อ่าน 390) 24 มิ.ย. 62
บันทึกข้อตกลง(MOU)การปฎิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ที่รับหน้าที่ใหม่ (อ่าน 495) 23 มี.ค. 62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 815) 26 พ.ย. 61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 805) 26 พ.ย. 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 489) 06 พ.ย. 61
ป้องกัน 3 โรค โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (อ่าน 810) 24 ส.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 794) 25 ก.ค. 61
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 713) 21 มิ.ย. 61
นิเทศบัญชี/การเงิน/พัสดุ (อ่าน 642) 21 มิ.ย. 61
อบรมคุณธรรม - จริยธรรม บุคลากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย (อ่าน 767) 25 มี.ค. 61
สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าใหม่ (รอบแรก) (อ่าน 687) 15 มี.ค. 61
ประกวดเล่านิทานธรรมะ (อ่าน 621) 27 ก.พ. 61
วารสาร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 (อ่าน 729) 26 ก.พ. 61
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาพานักเรียนไปดูหนัง เรื่อง เก้าศาสตรา (อ่าน 603) 17 ก.พ. 61
คุณวาสนา มอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (อ่าน 590) 14 ก.พ. 61
อบรบ (อ่าน 717) 14 ก.พ. 61
สมัครเรียน (อ่าน 713) 09 ก.พ. 61