ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแข่งขันกีฬากรมพลศีกษา-นอร์ทกรุงเทพ กีฬาไทย ครั้งที่ 12 (อ่าน 13) 07 ธ.ค. 60
***แข่งขันครอสเวิร์ดเกม (อ่าน 73) 10 ก.ค. 60
***กิจกรรม Art For All (อ่าน 55) 10 ก.ค. 60
***กำจัดเหา (อ่าน 57) 25 มิ.ย. 60
***บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียน (อ่าน 81) 25 มิ.ย. 60
***ผลการแข่งขันกระบี่-กระบอง (อ่าน 65) 25 มิ.ย. 60
***รักษาฟันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 54) 25 มิ.ย. 60
***การประกวดห้องเรียนครั้งที่ 1 (อ่าน 63) 25 มิ.ย. 60
***จักสานตระกล้าเพื่อต่อยอดโครงการอาชีพมีงานทำ (อ่าน 61) 25 มิ.ย. 60
***เข้าค่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 55) 25 มิ.ย. 60
***ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 69) 25 มิ.ย. 60
***บริจาคเงินสนับสนุนกิจการของโรงเรียน (อ่าน 43) 25 มิ.ย. 60
***เลี้ยงอาหารนักเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย (อ่าน 54) 23 มิ.ย. 60
***รับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 461) 31 ม.ค. 60
***รับสมัครนักเรียน (อ่าน 260) 16 ธ.ค. 59
***การมอบทุนของมูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์ (อ่าน 109) 15 ธ.ค. 59
***ชมภาพยนตร์ พรจากฟ้า (อ่าน 83) 15 ธ.ค. 59