โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือมุทิตาจิตนุสรณ์ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 08 ต.ค. 64
เอสารประกอบการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปปลอดภัย ประจำปี 2563 17 มิ.ย. 64
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ผ่านมาตรฐาน ตามขั้นตอนการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 09 มิ.ย. 64
ระเบียบการแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 05 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ประกาศของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เรื่อง แจ้งการเปิดสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2564 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราาวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ประเภทจ้างเหมาบริการ 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนงาน) 26 ก.พ. 64
จดหมายข่าว
เยี่ยมบ้าน ติดตามการเรียน on-hand online และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้นักเรียน
การตรวจเยี่ยมตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
การประเมินตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งครู
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมออนไลน์ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2564
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ