โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ยกเลิกเบอร์โทรศัพทฺ์ 024460353 เปลี่ยนเป็นเบอร์ 024460128
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอสารประกอบการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปปลอดภัย ประจำปี 2563 17 มิ.ย. 64
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ผ่านมาตรฐาน ตามขั้นตอนการทดสอบเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการป้องกันไวรัส COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 09 มิ.ย. 64
ระเบียบการแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 05 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ประกาศของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เรื่อง แจ้งการเปิดสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบที่ 1) ปีการศึกษา 2564 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราาวผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในสถานศึกษา ประเภทจ้างเหมาบริการ 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนงาน) 26 ก.พ. 64
รับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ 20 ก.พ. 64
จดหมายข่าว
ประชุมออนไลน์ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ประถมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2564
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(มัธยมศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2564
ประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
การแข็งขันกีฬาภายใน "ลุ่มเจ้าพระยาเกมส์" ปีการศึกษา 2563
การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

รวมวิดีโอสื่อการสอน


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย