ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรได้ร่วมเทิดพระเกียรติแสดงความ
จงรักภักดี และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,15:12   อ่าน 136 ครั้ง