ภาพกิจกรรม
วันพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 23 พ.ย 2561 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ร่วมกับโรงเรียนวัดลุ่ม จัดกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวัน "พระมหาธีรราชเจ้า" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาถึงทุกวันนี้
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,14:45   อ่าน 180 ครั้ง