ภาพกิจกรรม
วันลอยกระทง ประจำปี 2561
วันที่ 22 พ.ย 2561 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 มีกิจกรรมการทำกระทง ประกวดนางนพมาศ หนุ่มเดือนเพ็ญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยของคนไทยสือต่อไป
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,14:06   อ่าน 107 ครั้ง