ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ 5 พ.ย 2561 ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ร่วมทำสัญญาความร่วมมือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU) ทั้ง 8 กลุ่มสาระ....นักเรียนจะต้องมีการพัฒนาผลการเรียนที่ดีขึ้น
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2561,12:30   อ่าน 77 ครั้ง