ภาพกิจกรรม
คุณครูคนใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
3 ท่าน 1.นางสาวณัฐชาลักษณ์ วิเศษสิงห์           เอกคณิตศาสตร์
          2. นางอรอนงค์  หนูสุคนธ์                     เอกวัดผลประเมินล
          3. นางสาวกานต์พิชชา  สว่างไพบูลย์       เอกจิตวิทยา
นางสาวณัฐชาลักษณ์ วิเศษสิงห์ เอกคณิตศาสตร์
นางอรอนงค์ หนูสุคนธ์ เอกวัดผลประเมินล
นางสาวกานต์พิชชา สว่างไพบูลย์ เอกจิตวิทยา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2561,15:58   อ่าน 112 ครั้ง