ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บัตรรับส่งนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.38 KB 4
หนังสือเรียน ป.6 171333
ใบงาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 11.91 KB 171379
ใบงาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 17.59 KB 171390
วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13 KB 171338
เรื่องการเรียกใช้และส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.71 KB 171341
ใบงานเรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) Word Document ขนาดไฟล์ 121.06 KB 171453
ใบความรู้เรื่อง ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.36 KB 171330
ใบงาน ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 133.1 KB 171368
ใบงาน ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 36.92 KB 172406
บึนทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 32.99 KB 171395
ใบงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 171442
ใบงาน 5.5 Word Document ขนาดไฟล์ 293.26 KB 171425
ใบงาน4.4 Word Document ขนาดไฟล์ 16.82 KB 171512
ใบความรู้ที่ 4.4 Word Document ขนาดไฟล์ 22.77 KB 171481
ใบงาน 4/3 Word Document ขนาดไฟล์ 23.72 KB 171490
ใบงาน ป.4/2 Word Document ขนาดไฟล์ 22.67 KB 171468
ใบงาน ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.07 KB 171477
ใบงานลอยกระทง Word Document ขนาดไฟล์ 21.83 KB 171506
ใบงานที่ 3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 656.5 KB 171422
ใบความรู้ 5.3 Word Document ขนาดไฟล์ 145.64 KB 171478
ใบงาน 5.3 Word Document ขนาดไฟล์ 75.74 KB 171482
ใบงาน 5.2 Word Document ขนาดไฟล์ 173.66 KB 171608
ใบงาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 171454
รับสมัคร 171595
การงานอาชีพเพิ่มเติ่ม ม. 2
ใบงานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.12 KB 171334
ใบงาน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 13 KB 171314
เอกสารต่างๆของสำนักงาน
บันทึกพฤติกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 170932