สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

ตราประจำโรงเรียน

                   เสมา                       หมายถึง          การจัดการศึกษา

                   ธรรมจักร                  หมายถึง          คุณธรรม

                    ตรีเพชร                            หมายถึง          พระราชบัญญัติการศึกษา

                   พังงาเรือ                   หมายถึง          ลูกชาวเรือ

                   ปรัชญาของโรงเรียน     น้ำใจสูง  รักก้าวหน้า  สามัคคี  มีความเพียร  ยึดสัจธรรม

                   คติพจน์ของโรงเรียน     ปญญา  นรานํ  รตนํ     ปัญญาคือรัตนะของนรชน

                   คำขวัญของโรงเรียน     พ่อแม่รักลูกดังดวงจิต  ครูก็รักและห่วงศิษย์ดังดวงใจ

                   อักษรย่อ                   ศส.บ

                   ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นราชพฤกษ์

                   สีประจำโรงเรียน          น้ำตาล เหลือง

                                                สีน้ำตาล หมายถึง           ความเข้มแข็ง  อดทน

                                                สีเหลือง หมายถึง         คุณธรรมความดี