รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
45/45 หมู่ 3   ตำบลบางกรวย  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เบอร์โทรศัพท์ 024460128
Email : noy.percy@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :