รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ปรีชา รุ่งรุจิรา (ชา)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น :
อีเมล์ : chalove875@ gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บ.คอนกรัตผสมเสร็จสุพรรณฯจำกัด
ตำแหน่ง : ผจก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 235/28 ม.4ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 ม.ค. 2561,14:13 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.112.244


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล