รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วงกฎ ชาญภักดี (เอ๋)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น :
อีเมล์ : chanpakdee_1971@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จ.พังงา
ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 มี.ค. 2563,23:53 น.   หมายเลขไอพี : 113.53.169.149


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล