รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ศิริมงคล ปราโมทย์ (เอ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น :
อีเมล์ : Sirimongkol.hrd@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
ตำแหน่ง : ผูู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์. และ วิทยากรอิสระ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 มี.ค. 2562,19:06 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.12.44


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล